همایش تجارت الکترونیک برگزار گردید.

در روز پنجشنبه ۲۴ بهمن، همایش تجارت الکترونیک با حضور مهندس زینی‌وند برگزار گردید. این همایش با سخنرانی مهندس زینی‌وند در رابطه با وضعیت کنونی فضای تجارت الکترونیک و اینترنت در ایران آغاز شد و در ادامه با برگزاری کارگاه وبلاگ نویسی تجاری پایان یافت.  

hamayeshtejarat

بازدید ها : 375