همایش زنده ماندن در دانشگاه برگزار شد.
در تاریخ 26/9/1392، انجمن علمی گروه کامپیوتر اقدام به برگزاری همایشی با عنوان «زنده‌ماندن در دانشگاه» نمود. این همایش ، از ساعت 12 الی 14، در محل آمفی‌تئاتر 1 دانشکده‌ی مهندسی برگزار گردید و سخنران آن، جناب آقای سید محمدحسن اشرف، از اعضای مرکز مشاوره‌ی دانشگاه بود.
این همایش با هدف برقراری  تعادل  در زندگی دوره‌ی دانشجویی و  افزایش انگیزه ی تحصیلی دانشجویان برگزار گردید و مخاطب اصلی آن، دانشجویان جدیدالورود بود.
بازدید ها : 352