همایش معارفه ورودی‌های ۹۲

انجمن علمی گروه کامپیوتر برگزار می کند ...
همایش معارفه ی 92 با هدف آشنایی با:
- گروه کامپیوتر دانشگاه فردوسی
- انجمن علمی مهندسی کامپیوتر
- هسته مسابقات برنامه نویسی (ACM)
- کانون رباتیک
- مجموعه آزمایشگاه های شبیه سازی
و ...
زمان :
چهارشنبه 15 آبان - آمفی تئاتر دانشکده ی مهندسی - ساعت 12 تا 14

moarefe92endaaa

بازدید ها : 379